Eğitim Programları

"Eğitim, dünyayı değiştirmek için                              kullanabileceğiniz en güçlü silahtır"                                                               Nelson Mandela
Eğitim Programımız​

Okulumuzda uygulanmakta olan eğitim etkinliklerimiz, çocukların yaparak ve yaşayarak katılımcı olabildikleri bir eğitim ortamında gerçekleşmektedir. Programımız çocukların bireysel özelikleri göz önünde bulundurularak farklı öğrenme metotlarına göre planlanmış etkinlikler ve branş derslerinden oluşmaktadır.

» Fen programı(gems)    » Aşamalı matematik program     » Sayma zamanı etkinliği     » Değerler eğitimi     » Drama eğitimi

» Göster-anlat etkinliği     » Keşif gezileri     » Proje eğitimi     » Eğitsel oyunlar     » Portfolyo çalışmaları     » Güne merhaba etkinliği


» Mutfak etkinliği     » Minik tema eğitim programı     » Okuma-yazma çalışmaları      » Akıl Oyunları      » Bahçe etkinlikleri

Branş Derslerimiz

İngilizce
Küreselleşen dünyada yer alabilmek için, her bireyin birden çok dil bilmesi gerekliliği göz önünde tutularak okulumuzda İngilizce öğrenimine önem verilir. İngilizce öğrenimi her yaş düzeyine farklı program uygulanarak ve zengin materyaller kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Ritim ve Müzik
Çocuklarımızda ritim duygusunun gelişimini sağlayan, iyi bir müzik kulağı oluşumuna fırsat veren, müzik sevgisini kazandıran uygulamalar haftanın belirli günlerinde müzik öğretmenimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayın enstrümanı etkinliğinde her ay bir müzik aleti tanıtılmaktadır.

Beden Eğitimi
Çocuklarımızın psikomotor gelişimlerini hızlandırmak, bedenlerini daha iyi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla haftanın her günü öğretmenlerimiz  tarafından gerçekleştirilmektedir.

Modern Dans ve Halk Oyunları
Vücudu doğru ve estetik kullanmayı müzik ve ritimle birleştirerek özgün figürler ve ürünler ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır.

Bale
İnsan anatomisine en uygun eğitimi sağlayan, vücudu disipline sokan bir sanat dalıdır. Okulumuzda bale eğitimi deneyimli uzman bale öğretmenimiz eşliğinde haftada bir gün bütün yaş gruplarına verilmektedir.

Eğitici Etkinliklerimiz


Resim Etkinliklerimiz
Renk, biçim, duyu estetik gelişimi ve yaratıcılığı destekleyici eğlenceli çalışmalar yapılır.

Gezilerimiz
Eğitim Programlarının temelini oluşturan etkin öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere yıl içerisinde birçok gezi düzenlenir. Bu geziler çocukların gözlem yapma, veri toplama, bilgiye kendi kendine ulaşma, neden – sonuç ilişkilerini kurma gibi zihinsel becerilerini geliştirir.

Belirli Gün ve Hafta Kutlamalarımız
Özel gün ve bayramlar, okulumuzda çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim programlarına uygun olarak sınıf içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir. Bu etkinlikler, öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program çerçevesinde yapılır.